Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Aktualizace územního plánu Obce Jičíněves

Aktualizace územního plánu Obce JičíněvesDatum konání:
15.3.2023
Vážení spoluobčané, vlastníci pozemků a nemovitosti,
Obec Jičíněves zahájila práce na aktualizaci Územního plánu (ÚP) obce Jičíněves a jejích místních částí.
Zastupitelstvo obce tímto vyzývá občany/vlastníky pozemků k podání případných požadavků vlastníků nemovitostí a pozemků na změny využití nebo námětů týkajících se rozvoje obce.
Případné návrhy je nutno podat písemně s uvedenými identifikačními údaji žadatele, údaji dle katastru nemovitostí (s případným zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou), a s popisem předpokládaného budoucího využití.
Termín podání žádostí o změny využití území bude ukončen dnem ukončení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Jičíněves, které bude oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce obce. Za tím účelem je tedy nutné sledovat úřední desku obce.
Podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP nezakládá Obci Jičíněves povinnost toto učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou zhodnoceny v rámci procesu aktualizace ÚP.
Může jít o obrázek obloha