Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Jičíněves č. 1/2020 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Registrace poplatníka.doc

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Priznani k mist.popl.ze psu_Jicineves[3].docx

1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Jičíněves č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jičíněves

1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem a poplatku za komunální odpad 15. 2. 2006
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu  21.6.2017

 Ostatní dokumenty obce

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech