Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Jičíněves

2. Důvod a způsob založení

Obec Jičíněves (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Jičíněves
  Jičíněves 82
  50731 Jičíněves

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Jičíněves
  Jičíněves 82
  50731 Jičíněves

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 493 557 138
  mob. tel. starosta: +420 602 429 082mob. tel. účetní: +420 739 127 414

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.jicineves.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Jičíněves
  Jičíněves 82
  50731 Jičíněves

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec@jicineves.cz

 • 4.8 Datová schránka

  hg6a7wm 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 78-8520140257/0100

6. IČ

00271641

7. DIČ

CZ00271641, Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace

Dotazy a poskytnuté informace

Zveřejnení poskytnuté informace 2018.pdf       vyvěšeno 13. 6. 2018

Zveřejnění poskytnuté informace 2019 .pdf       vyvěšeno 6. 3. 2019

Zveřejnění poskytnuté informace 2019_II.pdf     vyvěšeno 12. 7. 2019 

Zveřejnění poskytnuté informace 2019_III..pdf   vyvěšeno 28. 8. 2019

Zveřejnění poskytnuté informace 2021.pdf         vyvěšeno 3. 2. 2021

Zveřejnění poskytnuté informace 2021_II.pdf     vyvěšeno 31. 3. 2021 

II.příloha_Schválení ZO Jičíněves.pdf

II.příloha_Nájemní smlouva včetně dodatků.pdf

Zveřejnění poskytnuté informace 2021_III.pdf    vyvěšeno 6. 8. 2021 

Zveřejnění poskytnuté informace 2021_IV.pdf    vyvěšeno 21. 10. 2021

Zveřejnění poskytnuté informace 2022_I.pdf      vyvěšeno 21.6.2022

I. příloha Zápis ze zasedání_21_opravený.pdf

I. příloha Smlouva.pdf

I. příloha Dodatek.pdf

Zveřejnění poskytnuté informace 2024_I.pdf   vyvěšeno 2.4.2024